Thông báo không thay đổi thời gian thu nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức 2018 28-12-2018

Theo thông báo số 3238/TB-LĐTBXH ngày 6 tháng 8 của Bộ LĐTBXH về việc nghỉ lễ, tết năm 2019 đối với cán, công chức, viên chức và người lao động (xem chi tiết file đính kèm)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 30
Tổng số lượt xem trang này: 366
Tổng số lượt truy cập: 5.160.421