Thông báo kiểm tra danh sách công nhận tốt nghiệp đợt 1, năm học 2017-2018 (bản danh sách đã hoàn chỉnh thông tin để phục vụ xét công nhận) 20-06-2018

Phòng Đào tạo đề nghị sinh viên kiểm tra lần cuối cùng thông tin danh sách tốt nghiệp tại website đào tạo tín chỉ (cems-hucfl.hueuni.edu.vn hoặc hucfl.hueuni.edu.vn/vi).

- Thời gian từ: 21/6/2018 đến 27/06/2018 (chỉ kiểm tra thông tin, không cần ký xác nhận)

- Thời gian xử lý bổ sung danh sách tốt nghiệp cuối cùng: 28/06/2018 (trong giờ hành chính)

Nếu có thắc mắc về danh sách tốt nghiệp và nếu có sự thay đổi, cập nhật kết quả điểm tổng hợp xin vui lòng liên hệ những bộ phận sau: (thời gian dò kiểm tra lần cuối này trùng với thời gian tuyển sinh đại học nên không thể nghe điện thoại, vì vậy sinh viên liên hệ bằng các hình thức sau và sẽ được giải đáp trong khoảng thời gian trên)

- Giải đáp thắc mắc về danh sách, kết quả điểm, thông tin xét công nhận tốt nghiệp

Cv. Trần Thiện Đạt, phòng Đào tạo

Email: dattran0201@gmail.com

Messenger facebook: https://www.facebook.com/daotaodaihoccqdhnn/

- Giải đáp thắc mắc về  hồ sơ sinh viên

Cv. Nguyễn Thị Nam, phòng Công tác học sinh – sinh viên

Email: nam1602@hueuni.edu.vn

- Giải đáp thắc mắc về nợ học phí

Cv. Lê Thị Mai Thảo, phòng Kế hoạch tài chính, cửa số 3

Email: maithao_911@yahoo.com

Đính kèm danh sách:


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 38
Tổng số lượt xem trang này: 984
Tổng số lượt truy cập: 5.442.057