Thông báo kỷ luật sinh viên vi phạm quy chế thi trong học kỳ 3, lần 1, năm học 2019-2020 17-12-2019

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo đến các sinh viên bị kỷ luật vi phạm quy chế thi, vui lòng xem chi tiết file đính kèm.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 15
Tổng số lượt xem trang này: 834
Tổng số lượt truy cập: 8.032.322