Thông báo làm các thủ tục để nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 2 29-10-2019

Để chuẩn bị tốt việc xét tốt nghiệp đợt 2 cho sinh viên năm cuối hệ chính quy khóa 2015 - 2019, Nhà trường kính đề nghị lãnh đạo các Khoa thông báo cho sinh viên cuối khóa (K12) và một số sinh viên các khóa trước chưa tốt nghiệp có nguyện vọng tốt nghiệp trong đợt này thì làm hồ sơ xét tốt nghiệp bao gồm:

1. Túi đựng hồ sơ (ghi rõ Họ tên, lớp, địa chỉ thường trú, tạm trú, số điện thoại liên lạc và địa chỉ e-mail và điền đầy đủ thông tin trên túi hồ sơ yêu cầu).

2. Bản sao chứng chỉ Giáo dục Thể chất (Có công chứng).

3. Bản sao chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng (Có công chứng).

4. Đơn xin xét công nhận tốt nghiệp đại học (theo mẫu đính kèm).

5. Đơn xin xét tốt nghiệp lần 2 (theo mẫu đính kèm).

6. Bản sao chứng chỉ B2 năng lực Tiếng Anh (đối với ngành Ngôn ngữ Anh, Sư phạm Tiếng Anh và Quốc tế học), chứng chỉ B1 (đối với ngành Việt nam học), chứng chỉ B2 năng lực ngoại ngữ chuyên đối với các ngành học còn lại, (hoặc các chứng chỉ Quốc tế tương đương đã được Trường công nhận) (Có công chứng).

7. Bản sao chứng chỉ B1 năng lực ngoại ngữ không chuyên đối với tất cả các ngành (trừ ngành Việt Nam học và Quốc tế học), (hoặc các chứng chỉ Quốc tế tương đương đã được Trường công nhận) (Có công chứng)

Sinh viên đủ các điều kiện xét tốt nghiệp đợt 2 nộp hồ sơ về Trường qua Phòng Công tác học sinh, sinh viên (CV. Nguyễn Thị Nam – Vị trí bàn 01) trước ngày 01/12/2019. Sau thời hạn nói trên, sinh viên nào không nộp đầy đủ hồ sơ sẽ không được xét công nhận tốt nghiệp.

Lưu ý:

Ngoài ra, sinh viên phải thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin của Khoa và Trường ở trên trang web của Trường, trang thông tin đào tạo tín chỉ và các thông báo gửi về Khoa.

Để thực hiện đúng kế hoạch của Trường, kính đề nghị lãnh đạo các Khoa thông báo cho sinh viên khóa K12 và một số sinh viên các khóa trước chưa tốt nghiệp thực hiện nghiêm túc, đúng thời hạn./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 12
Tổng số lượt xem trang này: 1.005
Tổng số lượt truy cập: 8.242.969