Thông báo làm các thủ tục để nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy lần 1 năm 2018 23-03-2018

Để chuẩn bị tốt cho việc xét tốt nghiệp và tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên năm cuối hệ chính quy khóa 2014 - 2018, Nhà trường kính đề nghị Lãnh đạo các Khoa thông báo cho sinh viên cuối khóa (K11) và một số sinh viên các khóa trước chưa tốt nghiệp có nguyện vọng tốt nghiệp trong đợt này thì nộp hồ sơ xét tốt nghiệp bao gồm:

1. Túi đựng hồ sơ (ghi rõ Họ tên, lớp, địa chỉ thường trú, tạm trú, số điện thoại liên lạc và địa chỉ e-mail và điền đầy đủ thông tin trên túi hồ sơ yêu cầu).

2. Bản sao chứng chỉ Giáo dục Thể chất (Có công chứng).

3. Bản sao chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng (Có công chứng).

4. Đơn xin xét công nhận tốt nghiệp đại học (theo mẫu đính kèm).

5. Bổ sung bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp phổ thông trung học (những sinh viên học lúc hai chương trình, những sinh viên các khóa trước).

6. Bản sao chứng chỉ B2 năng lực Tiếng Anh (đối với ngành Ngôn ngữ Anh, Sư phạm Tiếng Anh và Quốc tế học), chứng chỉ B1 (đối với ngành Việt nam học), chứng chỉ B2 năng lực ngoại ngữ chuyên đối với các ngành học còn lại. (hoặc các chứng chỉ Quốc tế tương đương đã được Trường công nhận).

7. Bản sao chứng chỉ B1 năng lực ngoại ngữ không chuyên đối với tất cả các ngành (trừ ngành Việt Nam học và Quốc tế học), (hoặc các chứng chỉ Quốc tế tương đương đã được Trường công nhận).

8. Đơn xin xét tốt nghiệp lần 2 (đối với những sinh viên các khóa trước đủ điều kiện và muốn xét tốt nghiệp trong đợt 1 này) (theo mẫu đính kèm).

9. Đơn xin hoãn xét tốt nghiệp (đối với những sinh viên đã đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 1 nhưng muốn học cải thiện điểm để xét các đợt sau) (theo mẫu đính kèm).

Đại diện Ban cán sự lớp cập nhật danh sách lớp (theo danh sách đính kèm), thu đầy đủ theo các nội dung có trong danh sách, sắp xếp theo thứ tự danh sách và nộp đầy đủ về Trường thành 2 bản, bản file mềm gửi qua địa chỉ Email: nguyennamctsv@gmail.com và bản giấy gửi về Phòng Công tác học sinh, sinh viên (CV. Nguyễn Thị Nam) trước ngày 24/05/2018. Sau thời hạn nói trên, sinh viên nào không nộp đầy đủ hồ sơ sẽ không được xét công nhận tốt nghiệp.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 15
Tổng số lượt xem trang này: 3.547
Tổng số lượt truy cập: 5.282.990