Thông báo lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Hồ Thị Quỳnh Như 06-04-2018

Thực hiện kế hoạch đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Hồ Thị Quỳnh Như, khóa năm 2013, chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh, mã số:  62 14 01 11, hệ đào tạo: Tập trung (3 năm)

Tên đề tài luận án: DESIGNING A VOCATIONAL ENGLISH CURRICULUM FOR HUE INDUSTRIAL COLLEGE

Thời gian: 14h00 ngày 17 tháng 4 năm 2018

Địa điểm: Hội trường 2 – Tầng 3- Nhà Hiệu bộ - Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, 57 Nguyễn Khoa Chiêm – TP Huế.

Trường kính mời Lãnh đạo các đơn vị, toàn thể các cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên những ai có quan tâm đến dự.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 19
Tổng số lượt xem trang này: 539
Tổng số lượt truy cập: 5.291.226