Thông báo lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế của Nghiên cứu sinh Trần Thị Thanh Thương 30-11-2018

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho:

Nghiên cứu sinh: Trần Thị Thanh Thương  

Chuyên ngành:    Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh

Mã số:                62 14 01 11

Tên đề tài luận án tiến sĩ:

TEACHERS' AND STUDENTS' BELIEFS ABOUT CLASSROOM INTERATIONS IN NON - ENGLISH MAJORED LARGE CLASSES IN HO CHI MINH CITY

Thời gian:          8h00 ngày 10 tháng 12 năm 2018

Địa điểm:          Đại học Huế, số 04 Lê Lợi, Huế

Trân trọng kính mời quý vị có quan tâm tham dự.

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 10
Tổng số lượt xem trang này: 702
Tổng số lượt truy cập: 7.271.556