Thông báo lịch thi kết thúc học phần HKI, HKIII (đợt 1) năm học 2018-2019 và danh sách sinh viên học lại, học cải thiện với khóa sau HKI năm học 2018-2019 04-12-2018

Sinh viên theo dõi lịch thi trên các file đính kèm. Đối với các học phần học cải thiện, học lại ghép với khóa sau, sinh viên không được thông báo lịch thi qua tài khoản cá nhân thì theo dõi lịch thi riêng để dự thi.

 


 
 
Bài viết mới hơn
 
 
Bài viết đã đăng
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 20
Tổng số lượt xem trang này: 1.058
Tổng số lượt truy cập: 5.160.718