Thông báo lịch thi, phòng thi, số báo danh thi tuyển sinh bằng đại học thứ 2 ngày 25/11/2018 22-11-2018

Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế xin thông báo lịch thi, phòng thi, số báo danh thi tuyển sinh bằng đại học thứ hai, hệ chính quy tại Trường Đại học Ngoai Ngữ, Đại học Huế ngày thi 25 tháng 11 năm 2018 (thông tin chi tiết xem file đính kèm).

 

FILE ĐÍNH KÈM:
     PHONG_01.pdf
     PHONG_02.pdf
     PHONG_03.pdf

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 9
Tổng số lượt xem trang này: 776
Tổng số lượt truy cập: 5.170.614