Thông báo mở các lớp học riêng GDTC cho sinh viên của các Trường, Khoa trực thược Đại học Huế 25-02-2019

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên chưa đăng ký được trong những buổi chính cũng như sinh viên còn thiếu các học phần GDTC hoàn thành đúng tiến độ, Khoa GDTC tổ chức cho sinh viên các Trường, Khoa thuộc Đại học Huế đăng ký lớp học riêng cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm)

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 15
Tổng số lượt xem trang này: 914
Tổng số lượt truy cập: 7.271.718