Thông báo mời tham dự Chương trình “Tự hào truyền thống – Tiếp bước cha anh” 20-12-2018

Thực hiện Công văn số 79 CV/ĐHH-ĐTN ngày 17 tháng 12 năm 2018 của Ban chấp hành Đoàn Đại học Huế về việc mời tham dự Chương trình “Tự hào truyền thống – Tiếp bước cha anh” kỷ niệm 74 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam, nay Nhà trường thông báo cho những sinh viên có tên trong danh sách (kèm theo) thời gian và địa điểm tham dự Chương trình như sau:

- Thời gian: 19h00 ngày 21 tháng 12 năm 2018.

- Địa điểm: Hội trường tầng 3 Đại học Huế, số 04 Lê Lợi

Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần giáo dục lý tưởng, tiếp thêm động lực và ý chí trong học tập và rèn luyện của đoàn viên, sinh viên. Vì vậy, đề nghị Lãnh đạo các khoa và Ban cán sự các lớp truyền thống quan tâm phổ biến cho sinh viên được biết để tham dự đúng thời gian./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 15
Tổng số lượt xem trang này: 639
Tổng số lượt truy cập: 7.271.702