Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 08-04-2022

Thực hiện Luật Lao động về việc nghỉ lễ, tết đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và Công văn số 407/ĐHH-VP ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Đại học Huế về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5, Nhà trường thông báo lịch nghỉ lễ đối với cán bộ viên chức lao động như sau:

1. Giỗ tổ Hùng Vương: Viên chức, người lao động được nghỉ ngày 11/4/2022 (nghỉ bù ngày 10/3 âm lịch).

2. Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5: Viên chức, người lao động được nghỉ từ ngày 02/5/2022 đến hết ngày 03/5/2022 (ngày 2/5 là ngày nghỉ bù ngày 30/4, ngày 3/5 là ngày nghỉ bù ngày 1/5).

 - Phòng Đào tạo và phòng CTSV căn cứ tình hình cụ thể và nội dung thông báo này để thông báo cho giảng viên và sinh viên lịch nghỉ cụ thể.

- Phòng TCHC chỉ đạo tổ Tuyên Truyền treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng.

- Phòng KH,TC&CSVC kiểm tra cơ sở vật chất trong toàn Trường, phối hợp nhắc nhở các đơn vị đóng, khóa cửa cẩn thận.

- Tổ Bảo vệ đóng, khóa cửa cẩn thận tất cả các dãy nhà học, nhà Thư viện và nhà Hiệu bộ.

- Trung đội Tự vệ bố trí trực lãnh đạo, trực tự vệ, tổ Bảo vệ tăng cường tuần tra 24/24 giờ, thực hiện nghiêm túc quy định phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị trong thời gian nghỉ lễ.

- Lãnh đạo các đơn vị nhắc nhở CBVC,LĐ trong đơn vị tắt điện, máy tính, điều hoà và khoá cửa cẩn thận trước khi nghỉ lễ.

3. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian nghỉ lễ Viên chức, người lao động và sinh viên thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trong thời gian nghỉ lễ, nếu có tình hình đột xuất, Trung đội Tự vệ, tổ Bảo vệ báo cáo kịp thời cho Nhà trường và Đại học Huế qua các số điện thoại:

* Trường Đại học Ngoại ngữ:

- Hiệu trưởng Phạm Thị Hồng Nhung, số điện thoại: 0918.115.579

- Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, số điện thoại: 0914.075.394

- Phó Trưởng phòng KH,TC&CSVC, số điện thoại: 0911.058.008

* Đại học Huế:

- Phó Giám đốc Trương Quý Tùng, số điện thoại: 0918.913.368

- Phó Chánh Văn phòng ĐHH Võ Thị Hồng Vũ, số điện thoại: 0914.423.555

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 18
Tổng số lượt xem trang này: 413
Tổng số lượt truy cập: 10.485.096