Thông báo nhận thẻ BHYT sinh viên K12, K13 và K14 05-01-2019

Căn cứ công văn số 843/HDLN YT-CC-LĐTB&XH-GD&ĐT-ĐHH-BHXH, ngày 08/08/2018 về việc Thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2018-2019.

Căn cứ tình hình thực tế nộp tiền  BHYT của sinh viên các khóa K12, K13 và K14.

Hiện nay, Trường đã nhận được thẻ BHYT sinh viên, hạn thẻ từ 01/01/2019 đến 31/12/2019  cho sinh viên các khóa của Trường Đại học Ngoại ngữ. Vậy, Trường thông báo đến các sinh viên  đã tham gia nộp BHYT tại Trường đến Phòng Y tế ( B.I.7) để nhận thẻ trong thời gian từ ngày 07/01/2019 đến ngày 15/01/2019.

Khi đến nhận thẻ SV cần mang theo Biên lai thu tiền BHYT.

Khi nhận thẻ BHYT, SV cần kiểm tra các thông tin sau:

- Ngày tháng năm sinh, họ tên, giới tính và thời hạn sử dụng thẻ BHYT bằng cách vào đường link https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx  để kiểm tra thông tin.

Nếu thấy thông tin cá nhân của mình in trên thẻ bị sai thì SV nộp lại thẻ BHYT sai, kèm theo bản photo CMND cho Phòng Y tế để tiến hành sửa thẻ.

Nếu thấy thời hạn sử dụng thẻ BHYT của mình khác với số tiền đã nộp thì liên hệ với Phòng KHTC để đối chiếu.

Lưu ý : Những sinh viên đã tham gia BHYT ở địa phương nhưng vẫn tiếp tục nộp tiền làm thẻ BHYT ở Trường, thì Trường yêu cầu những sinh viên này tới Phòng Y tế của Trường ĐH Ngoại ngữ để làm thủ tục xin rút lại số tiền đã nộp ( SV phải photo thẻ BHYT đã có kèm theo Giấy đề nghị rút tiền ).

Vậy, Trường đề nghị sinh viên các lớp thực hiện thông báo trên.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 21
Tổng số lượt xem trang này: 697
Tổng số lượt truy cập: 7.257.565