Thông báo nội dung thi, thời gian thi và danh sách ứng viên đủ điều kiện thi tuyển dụng viên chức năm 2018 04-01-2019

Căn cứ vào Biên bản họp ngày 02/01/2019, Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế năm 2018 thông báo một số nội dung sau:

(ứng viên xem chi tiết file đính kèm)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 34
Tổng số lượt xem trang này: 1.198
Tổng số lượt truy cập: 5.071.797