Thông báo nộp bản photo thẻ bảo hiểm y tế tại địa phương của sinh viên khóa 11,12,13 năm học 2017-2018 24-11-2017

Để nắm được tình hình sinh viên không tham gia BHYT tại Trường năm học 2017 - 2018, Nhà trường tiến hành thu bản photo thẻ BHYT tại địa phương của sinh viên các khóa 11, khóa 12 và khóa 13.

Đề nghị Ban cán sự các lớp tập hợp, lập danh sách và bản photo thẻ BHYT của các sinh viên tham gia BHYT tại địa phương và nộp tại Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên (gặp Cô Thảo Tâm) trong thời gian từ nay cho đến hết ngày 05/12/2017.

Việc tham gia bảo hiểm y tế là quy định bắt buộc của pháp luật, đây cũng là một hình thức Nhà trường theo dõi để đánh giá ý thức chấp hành pháp luật nhà nước và là cơ sở cho việc đánh giá, xếp loại điểm rèn luyện cho từng năm học. Vì vậy, sinh viên nào không tham gia BHYT tại địa phương thì bắt buộc phải tham gia tại Trường.

Vậy, kính đề nghị Lãnh đạo các Khoa quan tâm phổ biến cho Ban cán sự và toàn thể sinh viên các lớp của khóa 11, khóa 12, khóa 13 được biết để thực hiện theo đúng thời hạn trên./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 18
Tổng số lượt xem trang này: 1.253
Tổng số lượt truy cập: 5.075.201