Thông báo nộp bản photo thẻ bảo hiểm y tế tại địa phương của sinh viên Khóa K12, K13, K14 năm học 2018 - 2019 30-11-2018

Để có cơ sở thống kê chính xác những sinh viên Khóa K12, K13, K14 đã có thẻ BHYT tại địa phương trong năm học 2018 - 2019, Nhà trường đề nghị lớp trưởng các lớp tập hợp, lập danh sách và nộp bản photo thẻ BHYT tại địa phương của sinh viên trong lớp về Trường qua Phòng Công tác học sinh, sinh viên (gặp cô Thảo Trang) trước ngày 14/12/2018.

Việc tham gia bảo hiểm y tế là quy định bắt buộc của pháp luật, đây cũng là một hình thức Nhà trường theo dõi để đánh giá ý thức chấp hành pháp luật nhà nước và là cơ sở cho việc đánh giá, xếp loại điểm rèn luyện cuối học kỳ của sinh viên. Vì vậy, nếu sinh viên nào chưa tham gia BHYT tại địa phương thì phải tham gia tại Trường.

Nhà trường kính đề nghị Lãnh đạo các khoa, Ban cán sự các lớp quan tâm triển khai thực hiện đúng kế hoạch./.

Ghi chú: Yêu cầu sinh viên ghi rõ hạn thẻ lên trực tiếp thẻ BHYT photo nộp cho Trường (link để tra cứu hạn thẻ BHYT: https://www.baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx)

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 18
Tổng số lượt xem trang này: 1.569
Tổng số lượt truy cập: 7.257.046