Thông báo nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT của sinh viên Khóa K14 16-10-2018

Nhằm hoàn thiện hồ sơ sinh viên Khóa 2017 – 2021 (Khóa K14), Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên Khóa K14 khẩn trương nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT.

Để thuận lợi trong công tác quản lý, tra cứu hồ sơ sinh viên, đề nghị lớp trưởng các lớp tập hợp, lập danh sách những sinh viên nộp, yêu cầu sinh viên ghi mã số sinh viên trên bản sao bằng tốt nghiệp THPT và nộp về Trường qua Phòng Công tác học sinh, sinh viên (gặp CV Trang) trước ngày 9 tháng 11 năm 2018. Những trường hợp không nộp đúng thời hạn, Trường sẽ có hình thức xử lý kỷ luật cụ thể và các cá nhân liên quan phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Nhà trường đề nghị Lãnh đạo các khoa, ban cán sự các lớp truyền thống Khóa K14 quan tâm triển khai thực hiện đúng kế hoạch./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 39
Tổng số lượt xem trang này: 892
Tổng số lượt truy cập: 5.071.954