Thông báo nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT của sinh viên Khóa K14 (Lần 2) 18-01-2019

Để  hoàn thiện hồ sơ sinh viên Khóa 2017 – 2021 (Khóa K14), Nhà trường đã đề nghị sinh viên nộp bản sao bằng tốt nghiệp (BTN) THPT tại Thông báo số 1089/TB-ĐHNN ngày 16/10/2018. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa nộp bản sao BTN theo quy định làm ảnh hưởng đến công tác lưu trữ hồ sơ của Trường. (Có danh sách kèm theo)

Nay, Trường yêu cầu các sinh viên có tên trong danh sách nêu trên khẩn trương bổ sung bản sao BTN cho lớp trưởng (sinh viên phải ghi mã số sinh viên trên bản sao BTN THPT). Để thuận lợi trong công tác quản lý, yêu cầu lớp trưởng các lớp tập hợp, lập danh sách những sinh viên nộp và nộp về Trường qua Phòng CTHSSV (gặp CV Trang) trước ngày 24/01/2019. Quá thời hạn trên, những sinh viên nào không thực hiện, Trường sẽ có hình thức xử lý kỷ luật cụ thể và sinh viên đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Để đảm bảo quyền lợi của sinh viên khi đánh giá điểm rèn luyện cuối học kỳ, Trường đề nghị Lãnh đạo các khoa, ban cán sự các lớp truyền thống Khóa K14 quan tâm triển khai thực hiện đúng kế hoạch./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 11
Tổng số lượt xem trang này: 662
Tổng số lượt truy cập: 7.418.141