Thông báo nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT của sinh viên Khóa K15 (Lần 2) 12-11-2019

Để  hoàn thiện hồ sơ sinh viên Khóa 2018 – 2022 (Khóa K15), Nhà trường đã đề nghị sinh viên nộp bản sao bằng tốt nghiệp (BTN) THPT tại Thông báo số 823/TB-ĐHNN ngày 25/09/2019. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa nộp bản sao BTN theo quy định làm ảnh hưởng đến công tác lưu trữ hồ sơ của Trường. (Có danh sách kèm theo)

Nay, Trường yêu cầu các sinh viên có tên trong danh sách nêu trên khẩn trương nộp bổ sung bản sao BTN cho lớp trưởng (sinh viên phải ghi mã số sinh viên trên bản sao BTN). Để thuận lợi trong công tác quản lý, đề nghị lớp trưởng các lớp tập hợp và nộp về Trường qua Phòng CTHSSV (gặp chuyên viên Thảo Trang, máy số 03) trước ngày 29/11/2019. Quá thời hạn trên, những sinh viên nào không thực hiện, Trường sẽ có hình thức xử lý kỷ luật cụ thể và sinh viên đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Để đảm bảo quyền lợi của sinh viên khi đánh giá điểm rèn luyện cuối học kỳ, đề nghị Lãnh đạo các khoa, ban cán sự các lớp truyền thống Khóa K15 quan tâm triển khai thực hiện đúng kế hoạch./.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 7
Tổng số lượt xem trang này: 1.164
Tổng số lượt truy cập: 8.242.880