Thông báo nộp báo cáo thống kê tình hình vay vốn sinh viên năm học 2018-2019 02-04-2019

Nhằm thống kê chính xác tình hình vay vốn sinh viên các khóa trong năm học 2018-2019, Trường yêu cầu Ban cán sự các lớp phối hợp cùng Cố vấn học tập tiến hành thống kê và nộp báo cáo tình hình vay vốn sinh viên của lớp (theo mẫu đính kèm) về Trường qua Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên (gặp CV Trang) hạn cuối ngày 16/4/2019 (thứ 3)

Sau thời hạn trên, những lớp nào không thực hiện, Trường sẽ có hình thức xử lý kỷ luật và Ban cán sự lớp đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Đề nghị Lãnh đạo các khoa phổ biến Thông báo này đến Cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp./.

Lưu ý: Đối với những lớp không có sinh viên vay vốn vẫn phải báo cáo về Trường để Trường có cơ sở thống kê.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 16
Tổng số lượt xem trang này: 1.349
Tổng số lượt truy cập: 7.416.797