Thông báo nộp Bảo hiểm y tế của sinh viên năm học 2018-2019 01-04-2019

Trong học kỳ I vừa qua, Trường đã tiến hành thu Bảo hiểm y tế (BHYT) của sinh viên các lớp trong 3 đợt. Nhìn chung, đại đa số sinh viên tham gia đóng BHYT đúng qui định (đạt tỷ lệ 95,17%).

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 247 sinh viên không thực hiện qui định của Nhà nước về BHYT và đã bị trừ 15 điểm rèn luyện trong học kỳ I, năm học 2018-2019 (có danh sách kèm theo).

Việc tham gia bảo hiểm y tế là quy định bắt buộc của pháp luật, Trường yêu cầu những sinh viên có tên trong danh sách trên phải tham gia BHYT trong học kỳ II (tại địa phương hoặc tại Trường).

Thời hạn và địa điểm như sau:

- Sinh viên tham gia BHYT tại Trường: Nộp tiền tại Phòng Kế hoạch – Tài chính (gặp Cô Ánh), hạn cuối ngày 10/4/2019.

- Sinh viên tham gia BHYT tại địa phương: Nộp bản photo thẻ BHYT tại Phòng Công tác học sinh, sinh viên (gặp CV Trang), hạn cuối ngày 22/4/2019.

Sau thời hạn trên, những sinh viên nào không thực hiện, Trường sẽ tăng mức xử lý kỷ luật trong học kỳ II của năm học. Vì vậy, đề nghị Lãnh đạo các khoa, Ban cán sự các lớp triển khai thông báo để sinh viên được biết và thực hiện./.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 6
Tổng số lượt xem trang này: 1.247
Tổng số lượt truy cập: 7.430.195