Thông báo nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo năm 2020 và các đối tượng chính sách khác 10-01-2020

Trong học kỳ I năm học 2019 – 2020, Trường đã tiến hành thực hiện các chế độ chính sách (miễn, giảm học phí; trợ cấp xã hội; hỗ trợ chi phí học tập) cho sinh viên hệ chính quy các khóa K13, K14, K15, K16. 

Để có cơ sở tiếp tục thực hiện chế độ chính sách trong học kỳ tiếp theo cho những sinh viên thuộc đối tượng Hộ nghèo, Dân tộc thiểu số-nghèo hoặc Dân tộc thiểu số-cận nghèo (danh sách kèm theo) đề nghị Lãnh đạo các khoa chỉ đạo Lớp trưởng các lớp truyền thống phổ biến và yêu cầu sinh viên có tên trong danh sách kèm theo khẩn trương nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 về Trường qua Phòng Công tác học sinh, sinh viên (gặp chuyên viên Nguyễn Thị Thảo Trang, bàn số 03) hạn cuối ngày 07/02/2020. Trường sẽ không xem xét các trường hợp nộp quá hạn nêu trên.

Ghi chú: Đối với sinh viên thuộc đối tượng chính sách nhưng vẫn chưa làm hồ sơ, đề nghị khẩn trương nộp các giấy tờ liên quan để được hưởng các chế độ theo quy định.

Đây là công việc quan trọng liên quan đến quyền lợi của sinh viên, đề nghị Lãnh đạo các khoa và Lớp trưởng các lớp truyền thống thông báo cho sinh viên biết để thực hiện đúng thời hạn./.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 22
Tổng số lượt xem trang này: 1.443
Tổng số lượt truy cập: 8.032.296