Thông báo nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo năm 2020 và các đối tượng chính sách khác (lần 2) 08-05-2020

Ngày 10/01/2020,  Nhà trường đã ban hành Thông báo số 52/TB-ĐHNN  về việc nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo năm 2020 và các đối tượng chính sách khác. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa bổ sung đầy đủ giấy tờ theo quy định (có danh sách kèm theo).

Để có cơ sở giải quyết chế độ cho đối tượng sinh viên thuộc diện hộ nghèo theo quy định, Trường yêu cầu các sinh viên có tên trong danh sách kèm theo khẩn trương nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo năm 2020 về Trường qua Phòng Công tác sinh viên (gặp chuyên viên Nguyễn Thị Thảo Trang, máy số 03) hạn cuối ngày 19/5/2020. Nhà trường sẽ không xem xét các trường hợp nộp quá thời hạn nêu trên. Đối với các trường hợp không được cấp giấy chứng nhận hộ nghèo trong năm 2020, yêu cầu sinh viên có trách nhiệm báo cáo về Trường để Trường dừng việc chi trả các chế độ có liên quan của sinh viên.

Ghi chú: Đối với những sinh viên thuộc đối tượng chính sách (https://tuyensinh.hucfl.edu.vn/News/Detail/che-do-chinh-sach-doi-voi-sinh-vien_20190909091459) nhưng vẫn chưa làm hồ sơ, đề nghị khẩn trương nộp các giấy tờ liên quan để được hưởng các chế độ theo quy định.

Đây là công việc quan trọng liên quan đến quyền lợi của sinh viên, đề nghị Lãnh đạo các khoa và Ban cán sự các lớp truyền thống thông báo cho sinh viên biết để thực hiện đúng thời hạn./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 16
Tổng số lượt xem trang này: 1.153
Tổng số lượt truy cập: 8.032.221