Thông báo nộp học phí nợ các khóa 22-08-2016

Hiện tại đến ngày 15/08/2016 vẫn còn nhiều sinh viên chưa đóng học phí học kỳ (danh sách đính kèm).Các bạn có trong danh sách nợ học phí sẽ bị khóa tài khoản đăng kí tín chỉ. Trong thời gian thu hộ học phí, hàng ngày ngân hàng sẽ quét học phí vào lúc 8h30 phút. Sau 8h30 phút trong 1 ngày Phòng KH-TC sẽ lấy danh sách sinh viên mà ngân hàng đã thu hộ học để mở tài khoản đăng kí tín chỉ kịp thời.

Vậy Phòng Kế hoạch – tài chính thông báo đến sinh viên các khóa theo dõi và nộp học phí. Thời gian thu: từ ngày 16/08/2016 đến 30/08/2016.

Trường hợp sinh viên thắc mắc hoặc đối chiếu học phí thì liên hệ Phòng KH-TC, CV: Lê Thị Mai Thảo, SĐt: 0947299559.

Đề nghị Phòng Đào tạo và các bộ phận liên quan thông báo cho sinh viên thực hiện./.

FILE ĐÍNH KÈM:
     TB_no_hp.rar

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 7
Tổng số lượt xem trang này: 1.985
Tổng số lượt truy cập: 8.242.903