Thông báo nộp kinh phí học GDQP&AN qua tài khoản ngân hàng 05-11-2020

Từ năm học 2020-2021, Trung tâm GDQP&AN sẽ tiến hành thu học phí và các khoản kinh phí của sinh viên qua tài khoản ngân hàng, kế hoạch cụ thể như sau (xem chi tiết file đính kèm)


 
 
 
 
Bài viết đã đăng
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 12
Tổng số lượt xem trang này: 751
Tổng số lượt truy cập: 10.269.540