Thông báo nộp nợ học phí các khóa K11, K12, K13, K14 05-08-2018

Hiện nay, Nhà trường đã thực hiện việc khóa tài khoản cá nhân của sinh viên vẫn còn nợ học phí sau khi ngân hàng quét đợt 3 và chuyển danh sách qua Phòng CTHSSV để xử lý theo quy định. Tuy nhiên, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên trong việc đăng kí học phần, Trường đề nghị Lãnh đạo các đơn vị thông báo cho toàn thể sinh viên các khóa K11, K12, K13, K14 vẫn còn nợ học phí học kỳ 2, năm học 2017-2018 và các học kỳ trước khẩn trương hoàn thành việc nộp học phí, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch thu nợ học phí.

- Đợt 4: Thu học phí từ ngày 07/08/2018 đến ngày 25/08/2018. Từ ngày 29/08/2018 đến 31/08/2018  Phòng Kế hoạch – tài chính sẽ đưa danh sách nợ học phí đợt 4 lên mạng, thời gian đối chiếu đợt 4: Từ ngày 03/9/2018 đến ngày 07/09/2018.

- Riêng đối với danh sách sinh viên Khoá K11 còn nợ học phí thì liên hệ Phòng Kế hoạch – Tài chính, gặp chuyên viên Lê Thị Mai Thảo để xử lý từng trường hợp.

- Lưu ý: Sau thời gian đối chiếu học phí trên, nếu sinh viên không đến đối chiếu thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. 

2. Số tiền và cách thức nộp học phí

Hiện nay trên trang thông tin đào tạo tín chỉ của từng sinh viên đã có số tiền học phí nợ. Căn cứ vào số tiền đó, đề nghị sinh viên nộp tiền vào tài khoản Vietinbank cá nhân và cần lưu ý nộp số tiền học phí nhiều hơn số tiền phải đóng (khoảng 100.000 VNĐ) bởi hàng tháng ngân hàng sẽ thu một số lệ phí như: phí duy trì tài khoản, phí thẻ ATM…

3. Địa điểm nộp học phí

Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Thành phố Huế tại địa chỉ: 62 đường An Dương Vương, Tp Huế hoặc số 20 đường Hà Nội, Tp Huế.

4. Kiểm tra, đối chiếu việc nộp học phí

- Sau khi nộp học phí từ 1 đến 2 ngày, sinh viên cần đến các điểm ATM để kiểm tra số tiền đã nộp được ngân hàng quét chưa, nếu chưa được quét sinh viên cần liên hệ với ngân hàng để được giải quyết.

- Sau khi nộp tiền vào tài khoản, sinh viên cần sao kê chi tiết số tiền học phí mà ngân hàng đã quét (Sao kê theo các hình thức: Từ quầy ATM sau hai ngày nộp tiền vào tài khoản thẻ ATM hoặc tin nhắn ngân hàng đã quét học phí gửi về điện thoại hoặc sao kê trực tiếp tại ngân hàng) để thuận tiện trong việc đối chiếu với Nhà trường khi cần thiết.

- Sau đợt nộp, Nhà trường sẽ thông báo kết quả và danh sách sinh viên nợ học phí lên website của Nhà trường (hucfl.edu.vn) và tại bảng thông báo của Phòng Kế hoạch tài chính. Những trường hợp có thắc mắc về kết quả đề nghị sinh viên liên hệ cô Lê Thị Mai Thảo, Phòng Kế hoạch tài chính, số điện thoại: 0945244499 để được giải quyết.

- Riêng đối với danh sách sinh viên Khoá K11 còn nợ học phí thì liên hệ Phòng Kế hoạch – Tài chính, gặp chuyên viên Lê Thị Mai Thảo để xử lý từng trường hợp.

5. Xử lý sinh viên nợ học phí:

Căn cứ theo Quyết định số 952/QĐ-ĐHNN ngày 06 tháng 09 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế về việc ban hành Danh mục hướng dẫn một số nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật sinh viên.

Để công tác thu và nộp học phí đúng kế hoạch, Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị Lãnh đạo các khoa, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác học sinh, sinh viên thông báo và đôn đốc để sinh viên thực hiện nghiêm túc./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 3
Tổng số lượt xem trang này: 597
Tổng số lượt truy cập: 5.571.542