Thông báo ôn tập và thi tuyển sinh bằng đại học thứ 2 hệ GDTX tại Đà Nẵng 29-09-2018

Trường Đại học Ngoại ngữ gửi kế hoạch ôn tập và thi tuyển sinh bằng đại học thứ 2 hệ GDTX, vui lòng xem chi tiết file đính kèm.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 60
Tổng số lượt xem trang này: 692
Tổng số lượt truy cập: 5.075.986