Thông báo phân sinh viên học theo chuyên ngành Ngôn ngữ Anh khóa K13 24-10-2018

Căn cứ vào kết quả học tập năm thứ 2 và dựa trên tiêu chuẩn do Khoa Tiếng Anh đề nghị:

- Những sinh viên có điểm trung bình cộng năm thứ 2 đạt từ 7.5 trở lên và điểm các học phần Thực hành dịch 1, Thực hành dịch 2 cũng đạt từ 7.8 trở lên sẽ được xét vào học chuyên ngành Phiên dịch;

- Những sinh viên có điểm trung bình cộng năm thứ 2 đạt từ 7.4 trở lên và điểm các học phần Thực hành dịch 1, Thực hành dịch 2 cũng đạt từ 7.0 trở lên sẽ được xét vào học chuyên ngành Biên dịch;

- Những sinh viên có điểm trung bình cộng năm thứ 2 đạt từ 7.0 trở lên và điểm các học phần thực hành tiếng (Nói 3,4, Viết3,4) của năm thứ 2 cũng đạt từ 7.0 trở lên sẽ được xét vào học chuyên ngành Du lịch;

- Những sinh viên còn lại sẽ được xếp vào học chuyên ngành Ngữ văn;

Khoa tiếng Anh tạm xếp danh sách các sinh viên K13 học theo chuyên ngành theo bảng dưới đây. (Danh sách đính kèm)

Lưu ý:

- Địa điểm xử lý nộp đơn chuyển đổi chuyên ngành: Phòng Đào tạo.

- Thời gian xử lý: Từ 24/10 đến hết ngày 31/10/2018 (Trong giờ hành chính gặp CV.  Trần Thiện Đạt).

Những sinh viên nào muốn thay đổi chuyên ngành, với điều kiện chuyển từ cao xuống thấp (ví dụ: chuyển từ CN Phiên dịch sang CN Biên dịch/Du lịch/Ngữ văn; từ CN Biên dịch sang CN Du lịch/Ngữ văn, từ CN Du lịch sang Ngữ văn) và không được phép ngược lại, thì điền mẫu đơn đính kèm và trực tiếp đến phòng Đào tạo để điều chỉnh xử lý. Sau thời gian trên, Khoa Tiếng Anh và Phòng Đào tạo sẽ ra quyết định công nhận chính thức chuyên ngành và không thực hiện xử lý chuyển đổi nữa.

- Có một số SV chưa hoàn thiện các cột điểm thì liên hệ phòng Đào tạo để bổ sung và kịp thời xét vào đúng chuyên ngành.

- Ngoài ra có một số SV học ngành thứ 2 là Ngôn ngữ Anh, SV bảo lưu học với K13 chưa được phân chuyên ngành, nếu chưa có tên trong các danh sách nói trên thì liên hệ phòng Đào tạo để xử lý.

Đề nghị toàn thể sinh viên thuộc diện nói trên thực hiện nghiêm túc thông báo này.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 18
Tổng số lượt xem trang này: 1.590
Tổng số lượt truy cập: 7.416.770