Thông báo phổ biến định dạng đề thi ĐGNLNN, đợt thi ngày 23/10/2016 tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế 18-10-2016

Xem chi tiết file đính kèm

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 14
Tổng số lượt xem trang này: 1.797
Tổng số lượt truy cập: 5.294.606