Thông báo phòng thi, danh sách đủ điều kiện dự thi kỳ thi ĐGNLNN đợt thi 12/05/2019 10-05-2019

Trường thông báo danh sách những sinh viên đủ điều kiện dự thi ĐGNLNN đợt thi ngày 12/05/2019, sinh viên xem chi tiết file đính kèm.

Địa điểm thi: Giảng đường B, C - Trường Đại học Ngoại ngữ - 57 Nguyễn Khoa Chiêm - TP Huế. 

Thời gian: Sinh viên có mặt tại địa điểm thi lúc 6h45.

Sinh viên có thể xem số báo danh và phòng thi tại Website hucfl.edu.vn/vi hoặc danh sách được dán tại bảng khu vực thi và trước cửa phòng thi. 

Đề nghị sinh viên dự thi xem SBD tại file đính kèm và có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định (Lưu ý: sinh viên dự thi phải mang theo chứng minh nhân dân, thẻ sinh viên để kiểm tra đối chiếu). 

Mọi sai sót về thông tin cá nhân xin vui lòng điều chỉnh tại phòng thi ở buổi thi đầu tiên. (Download Danh sách dự thi). 

Những trường hợp nào chưa có tên vui lòng liên hệ Phòng Hội đồng CII.7 trước 6h20 để được bổ sung vào danh sách dự thi.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 20
Tổng số lượt xem trang này: 1.011
Tổng số lượt truy cập: 5.160.773