Thông báo phương thức tổ chức đào tạo cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, trong học kỳ I năm học 2020-2021 19-08-2020

Để đảm bảo kế hoạch đào tạo đối với sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Sư phạm thông báo đến quý Trường hình thức đào tạo trực tuyến áp dụng cho tất cả các học phần Tâm lý học 1, Giáo dục học 2, Đường lối CM của ĐCSVN và Kinh tế chính trị theo kế hoạch như sau: (xem chi tiết file đính kèm)


 
 
Bài viết mới hơn
 
 
Bài viết đã đăng
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 8
Tổng số lượt xem trang này: 2.757
Tổng số lượt truy cập: 10.269.489