Thông báo Quy định xét tốt nghiệp dành cho sinh viên đại học chính quy đào tạo theo tín chỉ áp dụng từ năm 2019 18-09-2018

Sau khi tổng hợp ý kiến của lãnh đạo các khoa và căn cứ vào lộ trình đã điều chỉnh của Đề án NNQG giai đoạn 2017-2025, phòng Đào tạo đã tham mưu cho Ban Giám hiệu ban hành Quy định xét tốt nghiệp dánh cho sinh viên đại học chính quy tập trung 4 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường áp dụng cho các khóa tốt nghiệp từ năm 2019 trở về sau.

Phòng Đào tạo xin gửi file Quy định này cho lãnh đạo các đơn vị có liên quan. Kính đề nghị Quý Lãnh đạo thông báo rộng rãi cho CBVC, giảng viên, sinh viên của đơn vị mình.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 23
Tổng số lượt xem trang này: 2.491
Tổng số lượt truy cập: 7.257.580