Thông báo Quyết định và danh sách thí sinh trúng tuyển Bằng đại học thứ hai, hệ Chính quy tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. 07-01-2019

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trân trọng thông báo đến các thí sinh dự tuyển Bằng đại học thứ hai tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đợt thi ngày 25/11/2018 và đợt thi ngày 23/12/2018 về Quyết định và danh sách trúng tuyển Bằng đại học thứ hai, hệ Chính quy tại Trường (thông tin chi tiết xem file đính kèm).

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 18
Tổng số lượt xem trang này: 563
Tổng số lượt truy cập: 5.160.711