Thông báo rà soát thẻ bảo hiểm y tế của sinh viên Khóa K15 năm học 2018-2019 26-10-2018

Vừa qua, Nhà trường đã tiến hành thu bảo hiểm y tế cho sinh viên các lớp Khóa K15. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa tiến hành đóng bảo hiểm y tế năm học 2018-2019 theo thời gian quy định của Nhà trường (có danh sách kèm theo).

Nhằm thống kê chính xác số lượng sinh viên tham gia BHYT năm học 2018-2019, Trường đề nghị lớp trưởng các lớp tập hợp danh sách và bản photo thẻ BHYT của các sinh viên có tên trong danh sách trên nếu đã có thẻ BHYT (đã mua tại địa phương hoặc tại Nhà trường) và nộp về Trường qua Phòng Công tác học sinh, sinh viên (gặp CV Thảo Trang) trước ngày 12/11/2018. Những trường hợp không nộp đúng thời hạn, Trường sẽ có hình thức xử lý kỷ luật cụ thể và các cá nhân liên quan phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Việc tham gia bảo hiểm y tế là quy định bắt buộc của pháp luật, đây cũng là một hình thức Nhà trường theo dõi để đánh giá ý thức chấp hành pháp luật nhà nước và là cơ sở cho việc đánh giá, xếp loại điểm rèn luyện của sinh viên. Vì vậy, kính đề nghị Lãnh đạo các khoa, ban cán sự các lớp Khóa K15 quan tâm triển khai thực hiện đúng kế hoạch./.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 14
Tổng số lượt xem trang này: 1.189
Tổng số lượt truy cập: 7.416.363