Thông báo rà soát thẻ bảo hiểm y tế của sinh viên năm học 2017-2018 05-01-2018

Việc tham gia bảo hiểm y tế là quy định bắt buộc của pháp luật, đây cũng là một hình thức Nhà trường theo dõi để đánh giá ý thức chấp hành pháp luật nhà nước của sinh viên.

Vừa qua, Nhà trường đã tiến hành thu bảo hiểm y tế của sinh viên các lớp trong 02 đợt, đã có nhiều sinh viên tham gia đóng bảo hiểm theo đúng thời hạn của Nhà trường. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa tiến hành đóng bảo hiểm y tế năm học 2017-2018 theo thời gian quy định của Nhà trường. (Có danh sách kèm theo)

Nhằm rà soát các trường hợp sinh viên đã có thẻ bảo hiểm y tế nhưng vẫn chưa được thống kê chính xác, Nhà trường đề nghị Lãnh đạo các khoa chỉ đạo Trợ lý CTSV theo dõi, phổ biến đến các sinh viên có tên trong danh sách nêu trên nếu đã có thẻ BHYT (đã mua tại địa phương hoặc tại Nhà trường) mang bản phôtô đến Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên (gặp CV Trang) để đối chiếu trong thời gian từ ngày ra thông báo đến ngày 15/01/2018 (Thứ 2). Quá thời hạn trên, những sinh viên nào không thực hiện, Trường sẽ có hình thức xử lý kỷ luật và sinh viên đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Để đảm bảo quyền lợi của sinh viên khi đánh giá điểm rèn luyện cuối kỳ, Nhà trường đề nghị Lãnh đạo các khoa, Trợ lý CTSV, Ban cán sự các lớp truyền thống quan tâm phổ biến cho những sinh viên thuộc đối tượng trên được biết và thực hiện./.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 17
Tổng số lượt xem trang này: 2.205
Tổng số lượt truy cập: 5.075.200