Thông báo rà soát thẻ bảo hiểm y tế của sinh viên năm học 2018-2019 22-01-2019

Nhà trường đã tiến hành thu bảo hiểm y tế của sinh viên các lớp trong 2 đợt. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa tiến hành đóng bảo hiểm y tế năm học 2018-2019 theo thời gian quy định. (Có danh sách kèm theo)

Việc tham gia bảo hiểm y tế là quy định bắt buộc của pháp luật, đây cũng là một hình thức Nhà trường theo dõi để đánh giá ý thức chấp hành pháp luật nhà nước của sinh viên. Nhằm rà soát các trường hợp sinh viên đã có thẻ bảo hiểm y tế nhưng vẫn chưa được thống kê chính xác, Trường đề nghị lớp trưởng các lớp tập hợp danh sách, bản photo thẻ BHYT của các sinh viên đã nêu trong danh sách kèm theo và nộp về Trường qua Phòng Công tác học sinh, sinh viên (gặp CV Thảo Trang) để đối chiếu trong thời gian từ ngày ra thông báo đến trước ngày 14/02/2019. Quá thời hạn trên, những sinh viên nào không thực hiện, Trường sẽ có hình thức xử lý kỷ luật.

Để đảm bảo quyền lợi của sinh viên khi đánh giá điểm rèn luyện cuối kỳ, đề nghị Lãnh đạo các khoa, Ban cán sự các lớp quan tâm triển khai thực hiện đúng kế hoạch.

Ghi chú: Trường hợp sinh viên có tên trong danh sách trên nếu chưa có thẻ BHYT thì phải tham gia tại Trường trong đợt 3, hạn cuối ngày 24/01/2019./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 9
Tổng số lượt xem trang này: 1.902
Tổng số lượt truy cập: 7.418.144