Thông báo rà soát thẻ bảo hiểm y tế của sinh viên năm học 2018-2019 (lần 2) 18-02-2019

Ngày 21 tháng 01 năm 2019 Trường đã ban hành Thông báo số 62/TB-ĐHNN về việc rà soát thẻ bảo hiểm y tế của sinh viên năm học 2018-2019. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa có thẻ bảo hiểm y tế năm học 2018-2019 theo qui định của Nhà trường. (Có danh sách kèm theo)

Nay, Trường yêu cầu các sinh viên có tên trong danh sách trên nếu đã có thẻ bảo hiểm y tế khẩn trương mang bản photo đến Phòng Công tác học sinh, sinh viên (gặp CV Trang) để đối chiếu trong thời gian từ ngày ra thông báo đến ngày 22/02/2019 (Thứ 6). Quá thời hạn trên, những sinh viên nào không thực hiện, Trường sẽ có hình thức xử lý kỷ luật.

Để đảm bảo quyền lợi của sinh viên khi đánh giá điểm rèn luyện cuối kỳ, đề nghị Lãnh đạo các khoa, Ban cán sự các lớp quan tâm triển khai thực hiện đúng kế hoạch./.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 13
Tổng số lượt xem trang này: 1.232
Tổng số lượt truy cập: 7.416.301