Thông báo rà soát thẻ bảo hiểm y tế của sinh viên năm học 2019-2020 06-01-2020

Nhà trường đã tiến hành thu bảo hiểm y tế của sinh viên các khóa trong 3 đợt. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa tiến hành đóng bảo hiểm y tế năm học 2019-2020 theo thời gian quy định (danh sách kèm theo).

Việc tham gia bảo hiểm y tế là quy định bắt buộc của pháp luật, đây cũng là một hình thức Nhà trường theo dõi để đánh giá ý thức chấp hành pháp luật nhà nước của sinh viên. Nhằm rà soát các trường hợp sinh viên đã có thẻ bảo hiểm y tế nhưng vẫn chưa được thống kê chính xác, Trường đề nghị Lãnh đạo các khoa phổ biến và yêu cầu lớp trưởng các lớp truyền thống tập hợp danh sách, bản photo thẻ BHYT (đã mua tại địa phương hoặc tại Nhà trường) của các sinh viên có tên trong danh sách nêu trên và nộp về Trường qua Phòng Công tác học sinh, sinh viên (gặp chuyên viên Nguyễn Thị Thảo Trang, bàn số 03) để đối chiếu trong thời gian từ ngày ra thông báo đến ngày 07/02/2020. Quá thời hạn trên, những sinh viên nào không thực hiện, Trường sẽ có hình thức xử lý kỷ luật theo quy định.

Để đảm bảo quyền lợi của sinh viên khi đánh giá điểm rèn luyện cuối kỳ, đề nghị Lãnh đạo các khoa, ban cán sự các lớp truyền thống quan tâm triển khai thực hiện đúng kế hoạch./.

Ghi chú: Trường hợp sinh viên nộp thẻ BHYT mua tại địa phương phải ghi rõ hạn thẻ lên trực tiếp thẻ BHYT photo nộp cho Trường.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 18
Tổng số lượt xem trang này: 2.125
Tổng số lượt truy cập: 8.032.344