Thông báo sinh viên các khóa còn nợ học phí học kỳ I (năm học 2019-2020), đợt 1 24-12-2019

Căn cứ thông báo số 1118/TB-ĐHNN ngày 04/12/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế về việc nộp học phí học kỳ 1, năm học 2019-2020, phòng KH-TC thông báo danh sách sinh viên các khóa còn nợ học phí sau đợt 1 (file đính kèm) tại thời điểm 15h00 ngày 23/12/2019.

Đề nghị các sinh viên kiểm tra và đối soát./.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 12
Tổng số lượt xem trang này: 1.603
Tổng số lượt truy cập: 8.032.146