Thông báo thay đổi kế hoạch học tập của sinh viên năm 1 (K18), học kỳ I năm học 2021-2022 16-08-2021

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 và nhập học của sinh viên năm 1 (K18), Trường thông báo: (xem chi tiết toàn văn thông báo trong file đính kèm)

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 13
Tổng số lượt xem trang này: 985
Tổng số lượt truy cập: 10.669.532