Thông báo thi lần 2 học phần GDTC các lớp chính, lớp riêng HKII và học kỳ hè 2017-2018 cho sinh viên các trường thành viên, khoa trực thuộc ĐHH 19-09-2018

Khoa GDTC, Đại học Huế thông báo kế hoạch thi lần 2 học phần GDTC, cụ thể xem chi tiết ở file đính kèm.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 15
Tổng số lượt xem trang này: 1.081
Tổng số lượt truy cập: 7.257.378