Thông báo thi lần 2 học phần GDTC học kỳ I năm học 2017-2018 21-03-2018

Khoa GDTC, Đại học Huế thông báo cho sinh viên của các Trường/Khoa về kế hoạch thi lần 2 các học phần GDTC học kỳ chính trong học kỳ I năm học 2017-2018 cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm)

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 26
Tổng số lượt xem trang này: 957
Tổng số lượt truy cập: 5.546.391