Thông báo thi lấy bằng DELF PRO tại Huế 08-03-2018

Đại học Huế trân trọng thông báo các kỳ thi lấy bằng DELF PRO tại Huế do Viện Pháp tại Huế trực thuộc Đại sứ Quán Pháp tổ chức, cụ thể như sau: (xem file đính kèm)

FILE ĐÍNH KÈM:
     DELF_PRO.PDF

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 16
Tổng số lượt xem trang này: 1.117
Tổng số lượt truy cập: 5.285.732