Thông báo thời gian cấp phát chứng nhận nội bộ dành cho họ viên cao học đợt thi 07/7/2018 và đăng ký nhận chứng nhận 3 bậc dành cho sinh viên các đợtt thi 06/5/2018, 09/6/2018 02-08-2018

* Thời gian cấp phát chứng nhận nội bộ dành cho học viên cao học đợt thi 07/7/2018

Từ ngày: 28/8/2018, cấp phát thứ 3 và thứ 5 hàng tuần (trong giờ hành chính);

Lệ phí cấp chứng nhận nội bộ: 50.000đ/ 1CN;

- Khi đến nhận chứng nhận, Học viên cao học mang theo thẻ học viên hoặc CMND để kiểm tra đối chiếu, nhận thay phải có giấy ủy quyền có xác nhận của địa phương hoặc đơn vị đang công tác/đào tạo.

Địa điểm: Phòng AI.3

* Thời gian đăng ký nhận chứng nhận và cấp phát chứng nhận 3 bậc dành cho sinh viên các đợt thi 06/5/2018, 09/6/2018

Đăng ký nhận: Từ ngày 02/8/2018 đến hết ngày 10/8/2018; 

Từ ngày: 28/8/2018, cấp phát thứ 3 và thứ 5 hàng tuần (trong giờ hành chính);

Lệ phí cấp chứng nhận nội bộ: 50.000đ/ 1CN;

Địa điểm: Phòng AI.3

- Khi đến nhận chứng nhận, SV mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND để kiểm tra đối chiếu, nhận thay phải có giấy ủy quyền có xác nhận của địa phương.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 23
Tổng số lượt xem trang này: 1.032
Tổng số lượt truy cập: 5.441.997