Thông báo thu học phí học kỳ II năm học 2017-2018 06-04-2018

Phòng Đào tạo gửi kèm file thu học phí học kỳ II năm học 2017-2018 và danh sách nợ học phí từ năm học 2014-2015 đến học kỳ I năm học 2017-2018 của Khoá K11 sắp tốt nghiệp đợt 1 năm 2018, sinh viên đối chiếu để nộp đúng hạn.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 23
Tổng số lượt xem trang này: 7.170
Tổng số lượt truy cập: 5.294.474