Thông báo thu học phí trực tuyến qua ngân hàng 10-05-2018

Nhà Trường khuyến khích sinh viên nộp học phí trực tuyến (Xem chi tiết file đính kèm)

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 33
Tổng số lượt xem trang này: 867
Tổng số lượt truy cập: 5.546.203