Thông báo thực hiện học phần “Thực tập cuối khóa” năm học 2017-2018 05-05-2018

Để thực hiện chương trình và kế hoạch đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (ĐHNN-ĐHH) hướng dẫn một số vấn đề về thực hiện học phần "Thực tập cuối khóa" (TTCK) cho khối sinh viên năm thứ 3 (xem chi tiết file đính kèm)

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 17
Tổng số lượt xem trang này: 1.161
Tổng số lượt truy cập: 5.546.173