Thông báo thực hiện học phần thực tập cuối khóa năm học 2020-2021 chương trình đào tạo bằng đại học thứ 2 10-09-2021

Thực hiện chương trình đào tạo theo quy định hiện hành Trường sẽ tổ chức cho học viên Văn bằng hai chuyên ngành Ngữ văn thực hiện học phần “ Thực tập cuối khóa ” bắt đầu từ 9/2021 đến tháng 15/12/2021

Để thực hiện kế hoạch trên, Trường đề nghị học viên đăng ký thời gian và địa điểm thực tập phù hợp và trên cơ sở được cơ quan tiếp nhận, Trường sẽ ra quyết định cử học viên đi thực tập.

Thời hạn thực tập được tính từ ngày 30/9/2021 đến trước 15/12/2021 và phải đảm bảo số tiết lý thuyết của 5 tín chỉ được quy định trong chương trình đào tạo.

Lưu ý: Việc liên hệ địa điểm thực tập phải kết thúc trước ngày 30/9/2021. Học viên có thể xem các thông tin để thực hiện học phần này trên website: https://hucfl.hueuni.edu.vn/vi/index.php/danh-muc/thong-bao-dao-tao bao gồm: Quy trình thực hiện Thực tập cuối khóa, Thông báo,  Hướng dẫn thực hiện học phần Thực tập cuối khóa, Mẫu hướng dẫn báo cáo kết quả thực tập cuối khóa, Phiếu nhận xét Thực tập cuối khóa.

 

Đề nghị học viên các lớp có liên quan theo dõi thực hiện.  

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 13
Tổng số lượt xem trang này: 603
Tổng số lượt truy cập: 10.669.808