Thông báo tiếp nhận SV thực tập tại Làng Pháp, Khu Bà Nà 22-03-2018

Chi nhánh KDL & BTND Làng Pháp của Công ty CP Dịch vụ Cáp treo Bà Nà –đang có tiếp nhận sinh viên đến thực tập. Phòng Đào tạo gửi kèm thông báo này Công văn của Công ty. Sinh viên có nhu cầu liên hệ với Công ty theo địa chỉ trong Công văn.

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 8
Tổng số lượt xem trang này: 1.494
Tổng số lượt truy cập: 5.294.420