Thông báo tổ chức cho sinh viên các trường đại học thành viên và khoa trực thuộc Đại học Huế từ khóa tuyển sinh năm 2019 đăng ký học chương trình Giáo dục thể chất theo mô hình CLB 25-12-2019

Bắt đầu từ năm học 2019-2020, khoa GDTC triển khai học GDTC theo mô hình CLB cho sinh viên các trường đại học thành viên và các khoa, cụ thể xem chi tiết file đính kèm.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 16
Tổng số lượt xem trang này: 1.401
Tổng số lượt truy cập: 7.601.598